Missie en Visie

Waarom wij doen wat wij doen

Voor onze huurders
Bij Woonik zijn we thuis in wonen. Waar je woont en hoe je woonomstandigheden zijn, bepaalt voor een groot deel hoe gelukkig iemand zich voelt. Dat maakt Woonik tot een belangrijke schakel in het leven van onze huurders. In ons denken en handelen staan zij daarom altijd op de eerste plaats.
Wij bieden ongeveer 4.500 mensen in Midden Limburg ruimte om met plezier te wonen. Zij mogen rekenen op onze steun en hulp. Niet alleen bij vraagstukken op het gebied van wonen, maar ook bij zaken die dat woonplezier in gevaar brengen. Zo geven we dagelijks mensgericht ruimte aan plezierig wonen.

Onze missie
We richten ons speciaal op mensen met een laag of middeninkomen en kwetsbare groepen die extra aandacht nodig hebben. Onze missie is hen een goed onderhouden en duurzame woning te bieden, met goede service in een plezierige en veilige woonomgeving.

Onze visie
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een goede, betaalbare en duurzame woning in een prettige en veilige woonomgeving. Woonik maakt dat mogelijk voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien.

Samen met anderen
Prettig en veilig wonen vraagt om goed samenwerken. Dat doen wij dan ook dagelijks. In de eerste plaats met onze huurders, en daarnaast met maatschappelijke organisaties in ons werkgebied. Bijvoorbeeld met gemeenten, lokale organisaties, collega-corporaties en partijen die actief zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Door kennis en krachten te bundelen, zijn we onze huurders zo goed mogelijk van dienst. Samen geven we ruimte aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

Beleidsplan
Woonik is ontstaan uit Woningvereniging Nederweert en Woningstichting St. Joseph. Beide corporaties kenden voor de fusie nog hun eigen beleidsplannen. Deze zijn onderaan deze pagina gevoegd.

 

Downloads Ondernemingsplan + update Woningvereniging Nederweert Ondernemingsplan + update Woningstichting St. Joseph
Download WocoAPP
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy
Download WocoAPP!
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy