Logo Woonik
Governance
Word jij ook een vriend van Woonik? Lees verder

Governancecode en Visitatie

Governance gaat over de manier waarop een corporatie wordt bestuurd, de kwaliteit van het interne toezicht, integriteit en zorgvuldige besluitvorming en verantwoording.
Woonik is lid van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties. Hieraan gekoppeld is de Governancecode Woningcorperaties. Door ons aan de Governancecode te verbinden, laten we zien:
·         Waar wij voor staan;
·         Waarop je ons kunt aanspreken;
·         Dat wij kwaliteit bieden;
·         Dat wij ons willen verantwoorden naar onze omgeving.

Commissie Governancecode Woningcorporaties
Vind je dat wij iets niet of niet goed hebben gedaan? En heb je daar een klacht over? Dan kun je als belanghebbende terecht bij de onafhankelijke commissie Governancecode. Als huurder of woningzoekende dien je jouw klacht eerst in bij de klachtencommissie van Woonik.
De Commissie Governancecode is te bereiken:
Postbus 97779
2509 GD Den Haag
T: 088 233 37 15
E: commissiegovernancecode@aedes.nl

Visitatie
Als woningcorporaties zijn we verplicht ons minimaal één keer per vier jaar te laten beoordelen (visiteren). Zo verantwoorden wij ons over de keuzes die we maken en de manier waarop we maatschappelijk gezien presteren.
Deze beoordeling (visitatie) wordt uitgevoerd onder toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Hieronder vind je de uitkomst van onze meest recente visitatie.

Downloads Klokkenluidersregeling Algemene inkoopvoorwaarden Woonik Jaarverslag WVN 2020 Jaarverslag WSJS 2020 Jaarverslag Woonik 2021 Statuten Woonik Governancecode woningcorporaties 2020 Visie op bestuur en toezicht Visitatierapport Woonik 2018-2022 Bestuurlijke reactie visitatierapport ANBI Volkshuisvest 2022 Procuratieregeling Woonik 2023 Integriteitscode Woonik 2023 Prestatieafspraken 2024 gemeente Nederweert Prestatieafspraken 2024 gemeente Weert
Download WocoAPP
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy
Download WocoAPP!
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy