Directie en raad van commissarissen

Hoe is ons bestuur georganiseerd?

Woonik is georganiseerd volgens het raad van toezichtmodel. De dagelijkse leiding is in handen van onze directeur-bestuurder, Paul Sebregts. Hij is ook eindverantwoordelijk voor de resultaten van onze organisatie.
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directeur-bestuurder en adviseert hem waar nodig. Op dit moment bestaat onze RvC uit de volgende personen:

Richard
Richard Hijlkema (Voorzitter)             

     

Karin
Karen van Mulken (Vicevoorzitter)

 

Doenja
Doenja Urlings (lid)

 

Salaris en beloningen
Er zijn wettelijke regels voor het belonen (bezoldigen) van bestuurders bij woningcorporaties. Deze zijn vastgelegd in de WNT (Wet Normering Topinkomens).
Het salaris van de bestuurder wordt bepaald door de grootte van de corporatie en de gemeente(n) waarin de corporatie werkzaam is. De vergoeding voor leden van de Raad van Commissarissen is hiervan afgeleid.
Over de beloningen leggen we verantwoording af in ons jaarverslag.

Rooster van aftreden
Je vindt het rooster van aftreden van de RvC op deze pagina bij de downloads. 

Samenstelling commissies
De RvC kent drie commissies die ter ondersteuning van het toezicht zijn ingesteld. De samenstelling van deze commissies is als volgt:
·        
Auditcommissie: Doenja Urlings (voorzitter) en Richard Hijlkema
·        
Selectie- en remuneratiecommissie: Karen van Mulken (voorzitter) en Doenja Urlings
·         Commissie huurdersbelangen: Richard Hijlkema (voorzitter)

 

Downloads Rooster van Aftreden RvC Woonik Reglement Raad van Commissarissen Reglement Auditcommissie Reglement selectie- en remuneratiecommissie Reglement commissie huurdersbelangen Profielschetsen RvC Woonik
Download WocoAPP
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy
Download WocoAPP!
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy