Logo Woonik
Directie en raad van commissarissen
Word jij ook een vriend van Woonik? Lees verder

Hoe is ons bestuur en toezicht georganiseerd?

Woonik is georganiseerd volgens het raad van toezichtmodel. De dagelijkse leiding is in handen van onze directeur-bestuurder, Paul Sebregts. Hij is ook eindverantwoordelijk voor de resultaten van onze organisatie.
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directeur-bestuurder en adviseert hem waar nodig. Op dit moment bestaat onze RvC uit de volgende personen:

Portretfoto Richard
Richard Hijlkema (Voorzitter)             

Portretfoto Karen
Karen van Mulken (Vicevoorzitter)

Portretfoto Doenja
Doenja Urlings (lid)

 Portretfoto Jeroen

Jeroen Band (lid)

 

Groepsfoto RvC

Salaris en beloningen
Er zijn wettelijke regels voor het belonen (bezoldigen) van bestuurders bij woningcorporaties. Deze zijn vastgelegd in de WNT (Wet Normering Topinkomens).
Het salaris van de bestuurder wordt bepaald door de grootte van de corporatie en de gemeente(n) waarin de corporatie werkzaam is. De vergoeding voor leden van de Raad van Commissarissen is hiervan afgeleid.
Over de beloningen leggen we verantwoording af in ons jaarverslag.

Rooster van aftreden
Je vindt het rooster van aftreden van de RvC op deze pagina bij de downloads. 

Samenstelling commissies
De RvC kent twee commissies die ter ondersteuning van het toezicht zijn ingesteld. De samenstelling van deze commissies is als volgt:
·        
Auditcommissie: Doenja Urlings (voorzitter) en Richard Hijlkema
·         Selectie- en remuneratiecommissie: Karen van Mulken (voorzitter) en Doenja Urlings

Downloads Profielschetsen RvC Woonik Rooster van aftreden Bestuursreglement Woonik 2023 Reglement Auditcommissie Woonik 2023 Reglement selectie- en remuneratiecommissie Woonik 2023 Reglement Raad van Commissarissen Woonik 2023
Download WocoAPP
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy
Download WocoAPP!
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy