Logo Woonik
Leefbaarheid | Winterprogramma Leefbaarheid Stramproy

Stichting Leefbaarheid Stramproy organiseert gezellige muziekmiddag in Veuskeshoof. Ongeveer 80 personen hebben deelgenomen aan deze gezellige middag waaronder ook een groot aantal bewoners van Veuskeshoof.

Elke inwoner van Stramproy kent ze vast, de fietsen van Leefbaarheid Stramproy. In de periode april t/m oktober is het een vertrouwd beeld in Stramproy en omgeving; een groep ouderen op speciale fietsen die samen met hun begeleiders op pad gaan voor een gezellige fietstocht. Vanuit de deelnemers kwam steeds meer de vraag om ook tijdens de winterstop activiteiten te organiseren. Vanuit deze behoefte heeft Leefbaarheid Stramproy een winterprogramma samengesteld waarbij maandelijks een activiteit wordt georganiseerd en zo, de periode tot aan start van het fietsseizoen overbrugd kan worden en de deelnemers ook in de winter kunnen genieten van elkaars gezelschap tijdens gezellige activiteiten.De eerste activiteit, een muziekmiddag, was dinsdag 8 november in Veuskenshoof. Mieke Crins en Ber Donkers wisten met hun optredens de sfeer er goed in te brengen. De deelnemers van het fietsprogramma en bewoners van Veuskenshoof genoten met volle tuigen. Er werd volop meegezongen en "gesjoenkeld" op muziek uit vroegere jaren. Een enkeling waagde zelfs een dansje. Bron: Blaadje van Stramproy.

Startdatum 22-11-2022
Locatie Veuskenshoof
Projectleider Wil de Bruin
w.debruin@woonik.nl
Download WocoAPP
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy
Download WocoAPP!
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy