Logo Woonik
Leefbaarheid | Maatschappelijk platform

Woonik heeft bij de fusie in 2021 besloten een maatschappelijk platform in te stellen. Zo’n platform zien we bij meer corporaties, vaak in de vorm van een vaste groep belangstellenden die de corporatie voorzien van advies en tips.

Woonik doet het net even anders. We zien het platform niet als een extra instituut maar als een manier om met de maatschappij in gesprek te gaan. Er is daarom geen vaste groep. Maar hoe werkt dat dan?Eén thema per jaar:Ieder jaar stellen we een thema vast waarover we met de maatschappij in gesprek willen. In 2022 ging het over eenzaamheid, in 2023 over veiligheid en ondermijning. Twee bijeenkomsten:Rond het jaarlijkse thema organiseren we twee platformbijeenkomsten waaraan ongeveer 25 mensen deel kunnen nemen. We streven er dan naar een informatieve en een verdiepende bijeenkomst te organiseren. Het gesprek en discussie met en tussen de deelnemers staat daarbij voorop. Op 5 juli 2023 stond het thema veiligheid en ondermijning centraal. Wisselende samenstelling:Aan de hand van het jaarthema benaderen we groepen, mensen en organisaties die zich met het thema bezighouden of die er een raakvlak mee hebben. Dat zijn bijvoorbeeld dorpsraden, bewonerscommissies, zorgverleners, wijkagenten of mensen die in ons werkgebied als vrijwilliger actief zijn. Dit betekent dat er ieder jaar andere deelnemers zijn. Direct betrokkenen:De platformbijeenkomsten zijn dus vooral bedoeld voor mensen die in het veld werken en/of volop in de maatschappij staan. Het gaat over de praktijk in wijken en buurten, wat we daarvan leren en wat we, samen met andere organisaties, kunnen doen. Bestuurders van allerlei organisaties hebben hun eigen overleg en doen niet mee in de platformdiscussies.Meedoen?Bij ieder onderwerp zoeken we naar een andere samenstelling van de deelnemersgroep. Wil je een keer meedoen of is er een thema dat naar jouw idee besproken zou mogen worden? Laat ons ’t weten en wellicht neem jij een volgende keer deel aan onze maatschappelijke discussie.

Startdatum 05-07-2023
Locatie Woonik
Projectleider Wil de Bruin
w.debruin@woonik.nl
Download WocoAPP
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy
Download WocoAPP!
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy